„Teprve, když se přestaneme bát, začínáme žít“

Ochrana údajů

Děkujeme za Váš zájem o členství v projektu Aktivní Singles. Ochranu všech vašich údajů bereme vážně a vaše bezpečí je pro nás prioritou. Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá, a při všech procesech to bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během registrace na našich webových stránkách, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Bezpečnost

Firma Aktivní Singles přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Právo na informace

Na vaše vyžádání vám firma Aktivní Singles v nejkratší možné době písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Jakékoliv otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů směřujte na Kontaktní formulář, kam můžete zasílat nejen žádosti o informace, ale i případné podněty nebo stížnosti.

 

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při návštěvě webového portálu AktivniSingles.cz zaznamenají naše webové servery jen standartní informace: IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v případě registrace, nebo na realizaci objednávky na akci, platby atd.

 

Postoupení a použití osobních údajů

Firma Aktivní Singles používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na realizace týkající se akcí a výletů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

 

Možnost odhlášení

Vaše údaje používáme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na těchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste se dále nechtěli účastnit, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě zasílání emailů se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu, nebo nastavením v editaci vašeho profilu.

 

Ohledně Vašeho soukromí se zavazujeme:

Společnost Aktivní Singles se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Tyto informace používáme k Vaší identifikaci, případně k realizaci objednávky účasti na akcích, včetně nezbytných účetních operací, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Všechny nahrané fotografie kontrolujeme před jejich online zveřejněním, zda jsou vhodné vzhledem k všeobecně platným morálním, společenským i právním zásadám, jakož i k těmto všeobecným podmínkám.

 

Souhlas účastníka:

Vyplněním registračního formuláře souhlasíte se zařazením všech Vámi vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Aktivní Singles, se sídlem Manětínská 77, 323 00 Plzeň, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro komunikační účely, tj. zasílání infolistů s nabídkami služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Tímto berete na vědomí, že máte práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Postup pro odvolání souhlasu resp. odhlášení se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte zde.

 

 

Zpět