„Teprve, když se přestaneme bát, začínáme žít“

Návrh na zlepšení